Foreningen Norden
Langeskov, Kerteminde og Munkebo afdelinger

MEGET MERE NORDEN

Foreningen NORDEN arbejder for at øge samarbejdet i Norden. Det gør vi ved at sætte fokus på samfundsliv, kultur, historie og sprog i de nordiske lande.

Facebook opslag

Fredag d. 22. Marts blev der fejret Nordisk Gæstebud i anledningen af Nordens dag, i Birkende Forsamlingshus.80 glade medlemmer spiste god mad og lyttede til Visens Skib, som spillede sange og viser fra hele Norden.En super hyggelig aften.Næste arr. Er: Et anderledes lægeliv" Foredrag med Birthe Trier Henriksen i HTC. Torsdag d. 18. april. ... Se mereSe mindre
Se på Facebook
Billeder fra Foreningen NORDEN Langeskovs opslag ... Se mereSe mindre
Se på Facebook
På årets ekstra dag var der indbudt til generalforsamling. Foreningen var vært ved en forfriskning, kaffe og kringle og et interessant fordrag af seismolog ved GEOS, Trine Dahl-Jensen. Hun fortalte om hendes arbejde med overvågning af jordskælv og andre rystelser og hvordan det bliver brugt i forskningen.Sidst men ikke mindst tog vi afsked med Grete Østergaard Hansen på formandsposten efter mere end 35 års fantastisk arbejde i foreningen.Den nye bestyrelse vil blive præsenteret efter konstituerende møde d. 6. Marts. ... Se mereSe mindre
Se på Facebook

2 måneder siden

Foreningen NORDEN Langeskov
Til Foreningen NORDEN`s medlemmer i Langeskov afdelingen. Der indbydes hermed til den årlige generalforsamling torsdag den 29. februar kl. 19.00 i Hans Tausen Centret, Birkende. Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab. 4. Forslag fra lokalbestyrelsen. 5. Eventuelle forslag fremsendt af lokalafdelingens medlemmer. 6. Valg af 4 medlemmer til bestyrelsen. På valg er: Grete Østergaard Hansen............................modtager ikke genvalg Ingrid Bjerregaard………………………...modtager genvalg Lillian Jørgensen.........................................modtager genvalg John Skyum Christensen………………….modtager genvalg 7. Valg af 2 suppleanter. Inge Napora……………………………….modtager genvalg Otto Madsen ……………….......................modtager genvalg 8. Valg af 2 revisorer. Jette Nielsen.................................................modtager genvalg Hans Stig Nielsen.........................................modtager genvalg 9. Eventuelt Forslag, der ønskes behandlet under punkt 5, skal indsendes til formanden mindst 8 dage inden generalforsamlingen. Vedr. punkt 3: Foreningens regnskab bliver senere sendt ud til alle pr. mail Foreningen er vært ved en forfriskning og senere /the med brød. Efter generalforsamlingen: Seismolog Trine Dahl-Jensen, der er en af 4 seismologer ved GEUS, vil fortælle om overvågningen af jordskælv, og hvordan det bruges forskningsmæssigt. Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne Grete Østergaard Hansen formand ... Se mereSe mindre
Se på Facebook

KONTAKT

FORENING NORDEN LANGESKOV

Formand Langeskov:
Grete Østergaard Hansen.
tlf.: 65381073 | 61355963
E-mail: grete-hansen@live.dk

Formand Kerteminde og Munkebo:
Eva Jensen
tlf.:65321957 l 21480851
E-mail: evaje@stofanet.dk

Venskabsbyer
Västervik, Sverige.
Närpes, Finland.
Akranes, Island.

Hokksund/Øvre Eiker, Norge.
Ulricehamn-Tranemo, Sverige.
Lempäälä, Finland.

Foreningen NORDEN Langeskov © 2022