Foreningen Norden
Langeskov, Kerteminde og Munkebo afdelinger

Aktuelt

Til Foreningen NORDEN`s medlemmer i Langeskov afdelingen.

  Der indbydes hermed til den årlige generalforsamling torsdag den 29. februar kl. 19.00 

Hans Tausen Centret, Birkende.

   Dagsorden ifølge lovene:

 

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
  4. Forslag fra lokalbestyrelsen.
  5. Eventuelle forslag fremsendt af lokalafdelingens medlemmer.
  6. Valg af 4 medlemmer til bestyrelsen.

           På valg er:

                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                      Grete Østergaard Hansen……………………….modtager ikke genvalg

                             Ingrid Bjerregaard…………………………modtager genvalg

                             Lillian Jørgensen…………………………………..modtager genvalg

                             John Skyum Christensen………………….modtager genvalg

                             

  1. Valg af 2 suppleanter.

                             Inge Napora……………………………….modtager genvalg

                             Otto Madsen …………………………………..modtager genvalg

  1. Valg af 2 revisorer.

                             Jette Nielsen………………………………………….modtager genvalg

                             Hans Stig Nielsen…………………………………..modtager genvalg 

  1. Eventuelt

           Forslag, der ønskes behandlet under punkt 5, skal indsendes til formanden mindst

           8 dage inden generalforsamlingen.

           Vedr. punkt 3: Foreningens regnskab bliver senere sendt ud til alle pr. mail

           Foreningen er vært ved en forfriskning og senere     /the med brød.

 

           Efter generalforsamlingen:

           Seismolog Trine Dahl-Jensen, der er en af 4 seismologer ved GEUS, vil fortælle om 

           overvågningen af jordskælv, og hvordan det bruges forskningsmæssigt.

 

           Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne 

 

             

           Grete Østergaard Hansen

                      forman

KONTAKT

FORENING NORDEN LANGESKOV

Formand Langeskov:
Grete Østergaard Hansen.
tlf.: 65381073 | 61355963
E-mail: grete-hansen@live.dk

Formand Kerteminde og Munkebo:
Eva Jensen
tlf.:65321957 l 21480851
E-mail: evaje@stofanet.dk

Venskabsbyer
Västervik, Sverige.
Närpes, Finland.
Akranes, Island.

Hokksund/Øvre Eiker, Norge.
Ulricehamn-Tranemo, Sverige.
Lempäälä, Finland.

Foreningen NORDEN Langeskov © 2022