www.nordenlangeskov.dk

 

Aktiviteter

Set & Sket.

Langeskov afd.
 
Foreningen
 
Bestyrelsen
 
Foreningens historie
 
Bliv medlem
 
Kontakt
 
Venskabsbyer
 
Landsforening
 
Diverse
 
Til Forsiden

 

 •  

   

   

  Forsiden

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Til Forsiden

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Til Forsiden

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Til Forsiden

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Til Forsiden

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Til Forsiden

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Til Forsiden

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Til Forsiden

 •           

   

  Formandens beretning ved generalforsamlingen den 25. februar 2019.

  Selv om årsberetningen omhandler det år, der er gået, vil jeg starte med at se fremad og omtale Foreningen NORDEN`s 100års jubilæum i 2019. Foreningen NORDEN blev startet som en fredsbevægelse i Danmark, Norge og Sverige nogle måneder efter afslutningen af 1. verdenskrig, og lidt senere kom Finland med. I Danmark blev Foreningen NORDEN officielt stiftet den 15. april 1919. Sammen med de tilsvarende organisationer i Norge og Sverige blev der hurtigt indledt et fælles arbejde for fredelig sameksistens og fælles politiske mål i Norden under mottoet ”kendskab giver venskab”. I mellemkrigsårene fungerede foreningen som en tænketank for den nordiske sag, og man anskaffede i 1923 Hindsgavl Slot som fælles nordisk mødested. Der står meget mere om dette i det seneste nummer af NORDEN NU, og der kommer et jubilæumsskrift ud til alle medlemmer sammen med det næste nummer af NORDEN NU.

  Jeg vil alligevel nævne, at der i anledning af jubilæet er sat rigtig mange forskellige tiltag i gang både på landsplan og rundt om i landet i de enkelte lokalafdelinger. På selve jubilæumsdagen den 15. april er der en gallaforestilling i DR`s Koncerthus, som alle medlemmer har mulighed for at deltage i til nedsat pris. Samme dag er der en fælles statsministerkonference og palmesøndag er der nordisk højmesse fra Frederiksborg Slotskirke. Og så har de fleste teatre og museer noget nordisk på programmet i 2019. Fynskredsen fejrer selvfølgelig jubilæet med et arrangement på Hindsgavl Slot, og vi fejrer jubilæet med fokus på nordiske fødevarer i samarbejde med SuperBrugsen i Langeskov. 

  Og nu tilbage til året der gik:

  Mandag den 19. februar holdt foreningen generalforsamling. Både formandsberetningen og regnskabet blev godkendt, og der var genvalg til alle ledige poster.

  Efter generalforsamlingen havde vi besøg af folketingsmedlem Henrik Dam Kristensen, der fortalte om de emner, man arbejder med i Nordisk Råd, som han i 2 omgange har været præsident for.

  Efter ham kom Team Human Tech fra Langeskov Skole afd. Bakken og fortalte om deres tur til de skandinaviske mesterskaber i robotkørsel i Oslo. Foreningen havde givet økonomisk støtte til turen.

   Fredag den 16. marts inviterede vi til Nordisk Gæstebud med finske farver og typiske finske retter. Underholdningen var festlig og fornøjelig. Bodil Rytters damer ”Oldstars med bid i” sang et utal af kendte viser og sange akkompagneret af Hans Rytter på harmonika. Vi var heldige at opleve gruppen, da de netop havde besluttet ikke at optræde sammen mere.

  Mandag den 16. april havde vi et foredrag af lektor Jørn Buch med den lidt besynderlige titel: ”Brun sovs og frikadeller”. Titlen dækkede over, hvad det vil sige at være dansk og at have dansk identitet. Med utallige eksempler påviste Jørn Buch, at vi i årenes løb er blevet internationaliserede i både sprog og levevis. 

  I samarbejde med Foreningen NORDEN i Malmø har vi gennem flere år arrangeret kunstudstillinger. Fra 14. maj og en måned frem udstillede Grethe Thuesen og Lillian Aagaard nogle af deres billeder på Vuxenskolan i Malmø, men der blev ingen genvisit, da de ikke fandt nogle kunstnere, der ville udstille her. 

  En planlagt heldags bustur til den nordfrisiske vadehavsø Föhr blev til to ture.

  Den 22. og 23. maj umiddelbart efter pinse og i fint vejr kørte vi til Föhr. Det er en charmerende ferieø, der engang har været dansk. Øen har en hyggelig hovedby, Wyk, hvor vi kunne sidde udenfor og nyde kaffe og apfeltorte. En fin tur med fuld forplejning på færgen begge veje.

   Fra 8. til 11. juni gik årets medlemsrejse til den svenske ø Øland.

  Med byen Kalmar som base kørte vi den ene dag over broen til den nordlige del af Øland og så kongefamiliens sommerresidens Solliden og borgruinen Borgholm Slot. Næste dag gik turen til den sydlige del af Øland med utallige vindmøller, rundborgen Eketorp og Sveriges ældste og højeste fyrtårn Lange Jan. Foreningen siger tusind tak til Just og Doris for en vellykket tur til Sverige.

   Det første arrangement efter sommerferien var et virksomhedsbesøg på gartneriet Rosa Danica

  onsdag den 15. august. På Rosa Danica eksperimenterer man med nye sorter af roser og nye måder at producere dem på, og det nyeste er økologiske roser. Efter en fælles orientering om virksomheden og produktionen var der rundvisning i det enorme gartneri ved ejeren og hans søn.

  Sidst i august fra søndag den 26. til mandag den 27.  havde Just arrangeret en miniferietur langs Jyllands vestkyst fra Ribe i syd til Thisted i nord. Med kørsel på mindre veje og mange stop undervejs begge dage oplevede vi en del af Danmark, som vi normalt ikke ser. Tak igen til Just og Doris for planlægning og servicering.

   Fra 21. til 23. september var der Kræmmermarked i Langeskov, og her havde vi som sædvanlig en stand. Mange lapper blev bagt og serveret til kaffen, og vi oplever, at mange medlemmer og andre gæster på markedet sætter hinanden stævne i vores cafe`. Der blev også solgt brun ost og grøntsager.

  En del medlemmer hjalp til hos Borgerforeningen og tjente på den måde nogle penge til foreningen. Tusind tak for det. 

  Mandag den 8. oktober var en fortælleaften med Jens Peter Madsen, der er en af landets mest efterspurgte mundtlige fortællere. Han fortalte levende og engageret om ”Da bedstefar var dreng” og sluttede af med en barsk fortælling fra danmarkshistorien.

   Onsdag den 24. okt. arrangerede vi sammen med Birkende Forsamlingshus en aften med spisning og underholdning af Lasse og Mathilde. En rigtig fin aften med dejlig mad og med både kendte og nye sange fra den fynske duo Lasse og Mathilde.

   Mandag den 12. nov. afholdt vi den årlige Skumringsaften i samarbejde med Marslev-Birkende Menighedsråd. Aftenens tema var ”Helte i Norden”. En dejlig traditionsrig aften, der altid starter i Birkende Kirke. Aftenens tekst fra romanen ”Islandske konger” blev læst af sognepræst Knud Erik Kristensen, og efter et par islandske sange fortsatte aftenen i Hans Tausen Centret med kaffebord og underholdning af den islandske skjald Dadi Halldorsson. I bestyrelsen synes vi, at den bundne tekst,

  der skal læses højt, efterhånden er blevet alt for lang, så næste år tillader vi os at korte den af, hvis den er lige så lang som i år.

  Onsdag den 16. januar tog den professionelle naturfotograf Morten Hilmar os med på fotoekspedition i nordisk natur.

  Han viste stemningsfulde billeder af snedækket natur, og især billeder af dyr, der lever i arktiske egne. Man kunne ikke andet end lade sig rive med og nyde både billeder og fortælling.

     Foruden de nævnte aktiviteter har vi haft et fælles bestyrelsesmøde med Foreningen NORDEN i Kerteminde, og foreningen har været repræsenteret ved Foreningernes Dag på Langeskov Centret.

  Bestyrelsesmedlemmer har deltaget i diverse relevante møder i Landsforeningen og i Fynskredsen.

  Fanebærerne har deltaget med fanen på Valdemarsdagen i Den Fynske Landsby, ved mindehøj-tideligheden 4. maj i Ansgar Anlæg i Odense, ved kongeskibets ankomst til Svendborg, samt hejst flaget ved rådhuset i Langeskov på officielle flagdage, og det skal I have en særlig tak for.

  I løbet af foråret er der en del arrangementer, der kræver tilmelding.

  Det første er Nordisk Gæstebud fredag den 22. marts med mad og musik fra 70`erne. Der er tilmelding i aften og ellers pr. telefon fra i morgen den 26. februar.

  Det næste i kronologisk rækkefølge er busturen til København onsdag den 10. april med Jane Heitmann som guide. Der har allerede været tilmelding …………………..

  Det tredje bliver Fynskredsens fejring af 100års jubilæet på Hindsgaul Slot torsdag den 25. april. Her sender vi en invitation med program og tilmelding ud sidst i marts.

    Torsdag den 9. maj holder vi et jubilæumsarrangement sammen med Brugsen i Langeskov med fokus på nordiske fødevarer og kokken Claus Holm som gæst.

    Der kræves også tilmelding til forårskoncerten i Rynkeby Kirke søndag den 26. maj med Horne Mandskor. Der kan købes billetter a` 50 kr. pr. telefon til mig eller hos Langeskov Boghandel.

    Vi slutter denne sæson med et virksomhedsbesøg på Sika-Design i Rynkeby torsdag den 6. juni. Dette besøg er gratis, men kræver tilmelding. Dato for dette bliver meldt ud senere.

      Vi prøver så vidt muligt at opfylde medlemmers ønsker, og vi er åbne for nye ideer og tiltag, så

     I er velkomne til at komme med nye forslag eller forslag til ændringer.  

    Til sidst vil jeg rette en varm tak til bestyrelsen for en solid og loyal arbejdsindsats året igennem.

  Samarbejdet i bestyrelsen er vældig godt, og vi taler os altid frem til en løsning. Desuden tak til ægtefæller og andre medlemmer der har hjulpet til med praktiske ting og igen en tak til de frivillige hjælpere på Kræmmermarkedet. Tak for godt samarbejde til samarbejdspartnere i forbindelse med arrangementer, til Frivilligcenter Kerteminde, til Kerteminde kommune og til Hans Tausen Centret.

   Langeskov den 25. februar 2019                                                            Grete Østergaard Hansen

     Tilbage til:  Set & Sket.