www.nordenlangeskov.dk

 

Aktiviteter

Set & Sket.

Langeskov afd.
 
Foreningen
 
Bestyrelsen
 
Foreningens historie
 
Bliv medlem
 
Kontakt
 
Venskabsbyer
 
Landsforening
 
Diverse
 
Til Forsiden

 

 •  

   

   

  Forsiden

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Til Forsiden

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Til Forsiden

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Til Forsiden

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Til Forsiden

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Til Forsiden

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Til Forsiden

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Til Forsiden

 •           

            

    

  Foreningen NORDEN Langeskov Afdelingen

  Formand: Grete Østergaard Hansen Tornsangervej 4, DK- 5550 Langeskov

  Formandens beretning ved generalforsamlingen den 24. februar 2020.

  2019 var jo det store jubilæumsår med endnu flere arrangementer, end der plejer at være.

  En statistisk opgørelse viser, at Foreningen NORDEN er blevet omtalt i 1300 artikler i diverse medier, hvilket er en fordobling i forhold til året før. Desuden har annonceringen af et gratis medlemskab i 2019 resulteret i, at Foreningen NORDEN på landsplan har fået 1666 nye medlemmer. Midt i jubilæumsåret fik Danmark ny regering, og foreningens landsformand Mogens Jensen blev fødevareminister og minister for nordisk samarbejde. Landsforeningens næstformand Marion Pedersen er konstitueret formand indtil repræsentantskabsmødet den 16. maj, hvor der skal vælges ny formand. Fra 1. januar har Danmark overtaget formandskabet i Nordisk Ministerråd under overskriften Fælles om fremtidens løsninger, hvor det så er Mogens Jensen, der er formand.

  Medlemsbladet NORDEN NU har også skiftet navn i jubilæumsåret og hedder fremadrettet NORDISKE, et ord der kan efterfølges af mange forskellige ord, som f.eks, NORDISKE tanker, holdninger, ideer, strømninger, foreninger, virksomheder, mennesker, regioner osv. 

  Og nu et tilbageblik på jubilæumsåret i vores afdeling:

  Mandag den 25. februar afholdt foreningen den årlige generalforsamling. Den var forholdsvis hurtigt overstået, da både formandsberetningen og regnskabet blev godkendt og alle, der var på valg, blev genvalgt.

  Efter generalforsamlingen tog Hanne Gundersen os med til Lapland. Hun både fortalte og viste billeder fra finsk og norsk Lapland, så vi følte, at vi var der. En dejlig optakt til foreningens tur dertil senere på året.

   Fredag den 22. marts inviterede vi til Nordisk Gæstebud med ”Musik og mad fra 70`erne”.

  Først en dejlig 3-retters menu, derefter festlig underholdning af ”Rundt på gulvet”- et lokalt orkester der spillede og optrådte med kendte melodier, som vi kunne synge med på.

   Onsdag den 10. april bød på en endags bustur til København med Jane Heitmann som vært.

  Vi besøgte steder, som man normalt ikke kommer til på en Københavnertur. Før frokost fik vi en grundig rundvisning på Det jødiske Museum, og efter frokost besøgte vi Hofteateret. Det er Danmarks ældste teater og ligger lige over de kongelige ridestalde. Frokosten blev indtaget i Christiansborgs nye restaurant Tårnet, der er en attraktion i sig selv. 

    Torsdag den 25. april fejrede Fynskredsen Foreningen NORDEN`s 100års jubilæum med et arrangement for alle fynske medlemmer på Hindsgavl Slot. Mange af vore medlemmer deltog, og det var et vellykket arrangement med fællessang og fortællinger om Hindsgavl Slot, som engang var ejet af Foreningen NORDEN.

   Torsdag den 9. maj havde vi vores egen fejring af 100års jubilæet i samarbejde med Super Brugsen

  i Langeskov. Vi havde valgt at sætte fokus på nordiske fødevarer, og der var præsentation og smagsprøver af virkelig mange produkter. Den fynske kok Claus Holm lavede retter af nordiske produkter og gav gode råd til kunderne. Samarbejdet med Brugsen var helt i top, og der var mange kunder den eftermiddag. Vi lokkede også med gratis medlemskab af foreningen resten af året, og det var der heldigvis nogle, som benyttede sig af.

   Søndag den 26. maj inviterede vi i samarbejde med Rynkeby-Revninge menighedsråd til forårskoncert med Horne Mandskor i Rynkeby Kirke. Koret synger fantastisk godt og har en vældig engageret dirigent, der samtidig fungerer som konferencier. Koret var imponeret over den gode akustik, der er i Rynkeby Kirke.

   Torsdag den 6. juni gik det årlige virksomhedsbesøg til Sika-Design i Rynkeby.

  Det er Skandinaviens ældste producent af rattan og kurvemøbler, og Sika-design har nu fået kendte danske arkitekter til at tegne deres møbler. Vi fik først kaffe og en fin orientering om firmaet samt oplysninger om rattan, som er det altovervejende møbelmateriale. Derefter kunne vi gå rundt og se på produkterne i firmaets store showroom.

  I oktober 2019 fik firmaet en fornem erhvervspris: ”Entrepreneur of the Year”.

   Det første arrangement efter sommerferien var tirsdag den 20. august, og det var en sejltur på Kielerkanalen med den gamle hjuldamper Freya. Turen var vældig populær, så foruden en fuld bus den 20. var 14 medlemmer med på Nyborg Rejsers tur dagen før. Det blev en rolig og fin sejltur i godt vejr og med en dejlig frokost, der pludselig kom op fra gulvet. Det var en lang køretur, men chaufføren gjorde turen interessant ved at køre ad mindre veje gennem små landsbyer. Vi kom desværre ikke igennem slusen ved Kiel, da den var under reparation.

   En længe ventet rejse til finsk og norsk Lapland fandt sted fra 30. august til 5. september.

  Det var en rejse specielt tilrettelagt for os, og den var mættet med spændende og anderledes oplevelser. Det vil føre for vidt at nævne enkelte oplevelser her, jeg kan blot konstatere, at alle deltagere fik en oplevelse for livet. Tak til Hanne Gundersen for et enormt forarbejde og en perfekt gennemførelse.

   Fra 20. til 22. september var der Kræmmermarked i Langeskov, og her havde vi som sædvanlig en stand med salg af kaffe og lapper, grøntsager og brun ost.

  Mange lapper bliver bagt og serveret til kaffen, og vi oplever, at mange medlemmer og andre gæster på markedet sætter hinanden stævne i vores cafe`.

  En del medlemmer hjælper til hos Borgerforeningen og tjener dermed penge til foreningen. Det er vi meget glade for og siger tusind tak til de trofaste hjælpere.

   Lørdag den 28. september havde vi fernisering på en fotoudstilling i Hans Tausen Centret med svenske Eva Selander og danske Jens Groth. De er begge ivrige fotografer, men med meget forskellige metoder og motiver, så der var spændende at udstille deres fotos samtidig.

   I jubilæumsåret var der endnu et jubilæum, som vi måtte fejre, og det var 800året for vort flag.

  Mandag den 30, september holdt Lars Hovbakke Sørensen et foredrag med titlen: ”Dannebrog i 800 år”. Lars Hovbakke Sørensen er historiker og forfatter og kan alle årstal og historiske begivenheder på fingrene. Foruden Dannebrogs historie fik vi også historien bag de andre nordiske landes flag.

   Det er ved at blive en tradition, at vi om efteråret har et arrangement i samarbejde med Birkende Forsamlingshus. I efteråret var det onsdag den 9. oktober med en dejlig middag og efterfølgende cabaret om Benny Andersen ved teatret OPtimis. Det var vældig professionelt, og de kom hele vejen rundt om Benny Andersens liv i tale og musik og med hans egne tekster.

   Mandag den 11. nov. var det Skumringsaften med temaet ”Fest i Norden” – selvfølgelig inspireret af 100års jubilæet. Man havde valgt Karen Blixens roman ”Babettes Gæstebud” til oplæsning, hvor teksten omhandler en meget speciel fest, der fandt sted i det nordligste Norge for 200 år siden. Sognepræst Bodil Lilliegaard læste teksten og fortalte senere om egne oplevelser i det nordlige Norge. Hun havde meget at fortælle og kunne næsten ikke stoppe igen. Der var musikalsk underholdning af Therese Andersen og Hans Henriksen både i Birkende Kirke og som afslutning i Hans Tausen Centret – og de er jo bare gode!

  Tak for samarbejdet til Marslev-Birkende Menighedsråd. 

   Som noget nyt havde vi en juletur på programmet. Den fandt sted onsdag den 27.november og gik til Humlemagasinet i Harndrup. En hyggelig eftermiddag med julepynt og juleopdækning for alle pengene. Kaffe med prinsesse Marie lagkage i de private stuer fuldendte oplevelsen.

   Vi startede det nye kalenderår onsdag den 22. januar med et velbesøgt møde med Troels Mylenberg, nyhedsvært på TV2 News. Han talte ud fra emnet: ”Hvordan fungerer medierne – og har vi de medier vi har fortjent?”, men spurgte samtidig ”Har medierne de kunder, de har fortjent”?

  Troels Mylenberg fortalte, at hans foredrag var bygget op som en forelæsning på 1. semester på journalistuddannelsen, og vi lærte både om nyhedskriterier og om inddelingen af journalister i 4 hundegrupper. Vældig interessant og vedkommende.

   Foruden de nævnte aktiviteter har foreningen haft et fælles bestyrelsesmøde med Foreningen NORDEN i Kerteminde, og foreningen var repræsenteret på Seniormessen i Langeskovhallen.

  Bestyrelsesmedlemmer har deltaget i diverse relevante møder i Landsforeningen og i Fynskredsen.

  Fanebærerne deltog med fanen i de store festligheder i København på Valdemarsdagen og dagen efter i Odense Rådhus. De deltog også ved mindehøjtideligheden 4. maj i Ansgar Anlæg i Odense, og har hejst flaget ved rådhuset i Langeskov på officielle flagdage, og det siger vi en stor tak for.

   I løbet af foråret er der 3 arrangementer, der kræver tilmelding.

  Det første er Nordisk Gæstebud fredag den 20. marts med ”60`er mad a` la Kirsten Hüttemeier”.    Der er tilmelding i aften og ellers pr. telefon fra i morgen indtil den 13. marts.

  Det næste i kronologisk rækkefølge er virksomhedsbesøg på et økologisk tomatgartneri i Allesø.

  Da de kun kan have 25 personer ad gangen, er der afsat 2 dage til besøget, nemlig onsdag den 22. og onsdag den 29. april.

  Det tredje bliver et besøg i Den Romantiske Have på Sanderumgaard torsdag den 14. maj.

  Vi sender et Medlemsnyt ud i marts med oplysning om tilmelding til de to sidstnævnte arrangementer.

  Vi slutter denne sæson med en medlemsrejse til Setesdalen i Norge fra 2. til 6. juni.

  Der var tilmelding den 14. januar, og der er tilmeldt 

     Vi sammensætter et så varieret program som muligt og varierer også ugedagene mest muligt. Desuden prøver vi så vidt muligt at opfylde medlemmers ønsker, og vi er altid åbne for nye ideer og tiltag, så I er velkomne til at komme med nye forslag eller forslag til ændringer.

     Jeg vil benytte lejligheden til at reklamere for 2 arrangementer, som finder sted i Odense hvert år, og som fortjener, at der kommer mange flere mennesker. Det ene er Flagfesten den 15. juni, og det andet er Luciafesten i begyndelsen af december. Luciafesten er ovenikøbet gratis, og Foreningen NORDEN reserverer gerne gode siddepladser.

    Til sidst vil jeg rette en varm tak til bestyrelsen for en solid og loyal arbejdsindsats året igennem.

  Samarbejdet i bestyrelsen er vældig godt, og vi taler os altid frem til en løsning. Desuden tak til ægtefæller og andre medlemmer der har hjulpet til med praktiske ting og igen en tak til de frivillige hjælpere på Kræmmermarkedet. Tak for godt samarbejde til samarbejdspartnere i forbindelse med arrangementer, til Frivilligcenter Kerteminde, til Kerteminde kommune og til Hans Tausen Centret.

   Langeskov den 24. februar 2020                                     Grete Østergaard Hansen

     Tilbage til:  Set & Sket.