www.nordenlangeskov.dk

 

Aktiviteter

Set & Sket.

Langeskov afd.
 
Foreningen
 
Bestyrelsen
 
Foreningens historie
 
Bliv medlem
 
Kontakt
 
Venskabsbyer
 
Landsforening
 
Diverse
 
Til Forsiden

-

 •  

   

   

   

   

   

  Forsiden

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Til Forsiden

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Til Forsiden

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Til Forsiden

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Til Forsiden

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Til Forsiden

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Til Forsiden

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Til Forsiden

 •           

  Formandens beretning ved generalforsamlingen den 19. februar 2018.

  Der har i 2017 været foretaget en meningsmåling omkring de nordiske landes opbakning til nordisk
  samarbejde. Den viser, at ni ud af ti nordboere mener, at de nordiske landes samarbejde er vigtigt
  eller meget vigtigt. Det viser jo, at Norden er et godt eksempel på et område, hvor folket bakker op
  om det samarbejde, der foregår mellem de nordiske lande.
  En anden undersøgelse viser, at Norden er verdensmestre, når det gælder social tillid i befolkningen,
  og her nævnes bl.a. det frivillige foreningsliv som det sammenholdende kit i samfundet.
  Foreningerne har medvirket til at styrke den sociale tillid. Rapporten kalder ligefrem ordet tillid for
  det nordiske guld. Nu kan vi jo senere spørge Henrik Dam Kristensen, om han er enig i resultatet af
  disse undersøgelser.

  Sidste år nævnte jeg, at foreningen ville forære 2 børn et ophold på Nordisk lejrskole i Hillerød,
  men vi fik ingen tilbagemeldinger. I stedet har vi så besluttet at give 4000 kr. til Team Human Tech
  på Langeskov Skole, og som tak for det, kommer de i aften og fortæller om deres projekt.

  I vores lokalafdeling har der siden generalforsamlingen sidste år været 16 forskellige arrangementer,
  som jeg kort vil omtale:

  Mandag den 20. februar holdt foreningen generalforsamling, og både formandsberetningen og
  regnskabet blev godkendt. Lillian Jørgensen blev valgt som ny suppleant, alle andre modtog
  genvalg. Efter generalforsamlingen havde vi fokus på Færøerne, hvor rejseleder Hanne Gundersen
  fortalte om sine ophold på Færøerne og viste flotte billeder derfra til stor inspiration specielt for de
  medlemmer, som skulle med på sommerens rejse dertil.

  Onsdag den 8. marts - på kvindernes kampdag, havde vi valgt et foredrag med titlen "Kvindernes
  stilling i Mellemamerika". Jane Heitmann fortalte om sin tur til Nicaragua, hvor hun arbejdede som
  frivillig i et aktivitetscenter for fattige børn og derved også lærte en masse om kvindernes forhold i
  landet. Lærerigt men også skræmmende for os at blive konfronteret med deres virkelighed.

  Fredag den 24. marts inviterede vi medlemmerne til Nordisk Gæstebud. Temaet med danske
  nationalretter fortsatte med "Bøf med løg", og sanggruppen "Music Alls" imponerede ved at starte
  serveringen af bøf, mens de sang. Senere underholdt de med et bredt repertoire af kendte melodier.

  Mandag den 24. april kom Odenses museumsdirektør Torben Grøngaard Jeppesen og fortalte om
  masseudvandringen fra Danmark i årene fra 1869 til 1899, hvor ca. ½ million danskere tog til USA,
  Sydamerika og Australien. Torben Grøngaard Jeppesen har en enorm viden på området og har
  skrevet en doktorafhandling om emnet. Han kom også ind på forskellen mellem danske, norske og
  svenske immigranters bosætningssteder og måde at leve på i det fremmede.

  Vi har nu i flere år i samarbejde med vores venskabsforening i Malmø udvekslet kunst og således
  også i 2017, hvor Merete Møllegaard i hele maj måned udstillede sine billeder på Vuxenskolan i
  Malmø. Og i september var der så genvisit fra Malmø, idet gruppen "Vi 7" udstillede deres billeder
  her i Hans Tausen Centret. Det er en god tradition, som forhåbentlig kan fortsætte.

  Tirsdag den 30. maj tog medlemmer af foreningen på en heldags bustur til Nordsjælland.
  Vi besøgte først den kendte kunstner Bjørn Wiinblads meget specielle hjem "Det blå Hus", hvor vi
  blev vist rundt af en mand, der personligt havde kendt kunstneren. Desuden så vi "malerpiger" i
  arbejde. Derefter gik turen til Frederiksborg Slot i Hillerød, hvor der både var tid på egen hånd samt
  rundvisning i det store og imponerende slot. En udflugt fuld af kunst, kultur og historie.

  Vores danske venskabsforening i Aalborg havde arrangeret en tur til Sønderjylland og Fyn og havde
  i den forbindelse lyst til at mødes med os. Den 14. juni arrangerede vi en fælles middag for
  selskabet + foreningens bestyrelse på Østfyns Produktionskole i Marslev.

  Fra 26 juni til 2.juli gik årets medlemsrejse til Færøerne. En helt uforglemmelig tur i luksusklasse
  spækket med utallige oplevelser og smuk natur. Her vil jeg på foreningens vegne sige en varm tak
  til Hanne Gundersen for både et stort forarbejde og en perfekt afvikling af turen.

  Efter sommerferien startede vi den 17. august med et virksomhedsbesøg på Østfyns Produktions-
  skole i Marslev. Skolen tilbyder 8 forskellige uddannelsesgrene, og det var meget interessant at
  høre, hvordan de hjælper unge mennesker til at komme videre med en uddannelse eller et arbejde.

  Fra 28. til 30. august tilbød vi medlemmerne en lille miniferie i det nordlige Danmark. Turen
  indeholdt besøg på øerne Mors og Fur, besøg i Bunkermuseet i Hanstholm, Vindmølletestcenteret i
  Østerild, 2 bryggerier og Tarok Museet - og alligevel var det nogle hyggelige og afslappede dage.
  Tak for det til Doris og Just.

  Fra 22. til 24. september deltog foreningen med en stand på Langeskov Kræmmermarked.
  Nogle gode dage med fint vejr og godt salg af kaffe og lapper, ost og grøntsager. Desværre kom
  svenskerne ikke med honning og sennep, og det skal vi heller ikke forvente, at de gør til efteråret.
  Selv om det er sagt mange gange, vil vi igen i år sige tusind tak til alle, der hjalp foreningen enten
  på standen eller hos Borgerforeningen. Det er en stor hjælp for os økonomisk.

  Mandag den 2. oktober tilbød vi et foredrag med titlen "Hvornår er man for gammel".
  Ja, det er jo det store spørgsmål, som der nok ikke gives et entydigt svar på. Professor Kåre
  Christensen fra SDU har forsket i menneskets levealder og kom med flere interessante konklusioner
  på, hvordan man udskyder aldring.

  Onsdag den 4. oktober havde vi endnu et virksomhedsbesøg, nemlig på Syddansk Universitet. Efter
  en grundig introduktion gik turen rundt på det enorme område. SDU har afdelinger i 5 andre byer,
  og er med hensyn til udbuddet af uddannelser, antal studerende og antal ansatte det suverænt største
  i Danmark.

  Onsdag den 25. okt. inviterede vi sammen med Birkende Forsamlingshus til en aften med spisning
  og underholdning af visesanger Erik Grip. Det blev en stor succes, og vi har planer om at holde en
  tilsvarende aften til efteråret.

  Mandag den 13. nov. afholdt vi den årlige Skumringsaften i samarbejde med Marslev-Birkende
  Menighedsråd. Aftenens emne var "Øer i Norden", og aftenens tekst handlede om en præst og hans
  liv på en lille Ålandsk ø. Det er altid en stemningsfuld og dejlig aften, og det blev det også i 2017
  takket være så gode kræfter som Kresten Drejergaard, Therese Andreasen og Hans Henriksen.

  Vi havde regnet med, at Musicalen Seebach på Fredericia Teater den 26. november blev det helt
  store tilløbsstykke, men det viste sig ikke at være tilfældet. Vi forstår ikke hvorfor, da alle, som har
  set musicalen roser den i høje toner, og man behøvede ikke at være Seebach fan for at overgive sig.

  Onsdag den 17. januar markerede vi Finlands 100 års jubilæum som selvstændig stat med et
  foredrag af forfatter og foredragsholder Tapio Juhl. Titlen var: "Fra Finland til Danmark il943".
  Han ridsede først Finlands historie op for os og fortalte især om de krige og barske familieforhold,
  der førte til, at finske myndigheder besluttede at sende tusindvis af krigsbørn til Norge, Sverige og
  Danmark. Tapio Juhl fortalte derefter, hvordan han som 2 årig endte i Danmark som finsk krigsbarn nr.3546.

  Foruden de nævnte aktiviteter har bestyrelsesmedlemmer deltaget i diverse relevante møder i
  Landsforeningen og i Fynskredsen. Deltaget med fanen på Valdemarsdagen i Den Fynske Landsby
  og ved mindehøjtideligheden 4. maj i Ansgar Anlæg i Odense, samt hejst flaget ved rådhuset i
  Langeskov på officielle højtidsdage.

  Vi har haft et fælles bestyrelsesmøde med Foreningen NORDEN i Kerteminde og deltaget ved
  Foreningernes Dag på Langeskov Centret.

  Indtil sommerferien er der stadig nogle arrangementer, som jeg lige vil omtale:

  Først er der Nordisk Gæstebud fredag den 16. marts med spændende finske retter og sjov under-
  holdning. Der er sendt invitationer ud, og I kan allerede tilmelde jer i aften. Der går en seddel rundt
  Mandag den 16. april sætter vi fokus på begreberne "danskhed" og "dansk identitet" med et foredrag
  af lektor Jørn Buch.

  I foråret bliver der også en bustur til den tidligere danske ø Föhr.
  Det bliver onsdag den 23. maj og ikke søndag den 20., som der står i programmet, for det er
  pinsedag. Der kommer et udførligt program ud pr. mail for turen til Föhr med dato for tilmelding.
  Og fra 8. til 11. juli går sommerens medlemsrejse til den svenske ø Øland. Turen er udsolgt.
  Vi tager også lidt hul på efterårets arrangementer, idet der i april bliver tilmelding til en 2 dages
  bustur langs Vesterhavet fra 26. til 27. aug
  ust.

  Som tidligere nævnt var temaet ved Skumringsaften "Øer i Norden". Det tema har vi kørt i snart
  mange år, og jeg kan da nævne, at foreningen har arrangeret ture til ikke mindre end 20 forskellige
  øer, hvoraf de 17 er i Norden. De 3 resterende er tyske, men har engang været danske. I år besøger
  vi jo både Föhr og Øland.

  Vi prøver så vidt muligt at opfylde medlemmers ønsker, og vi er åbne for nye ideer og tiltag, så
  I er velkomne til at komme med nye forslag eller forslag til ændringer.

  Til sidst vil Jeg rette en varm tak til bestyrelsen for en solid og loyal arbejdsindsats året igennem.
  I bestyrelsen synes jeg netop, at tilliden til hinanden og til foreningen er meget stor. Desuden tak til
  ægtefæller og andre medlemmer der har hjulpet til med praktiske ting og igen en tak til de frivillige
  hjælpere på Kræmmermarkedet. Tak for godt samarbejde til samarbejdspartnere i forbindelse med
  arrangementer, til Frivilligcenter Kerteminde, til Kerteminde kommune og til Hans Tausen Centret.

  Langeskov den 19. februar 2018   Grete Østergaard Hansen

     Tilbage til:  Set & Sket.