www.nordenlangeskov.dk

 

 
Aktiviteter
 
Set & Sket.
 
Langeskovafd.

 

Venskabsbyer

 

Landsforeningen
 
Diverse

 

 

 

 

 

Til Forsiden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til Forsiden

 

Foreningen NORDEN Langeskov
Referat fra generalforsamlingen 2019
         Mandag den 25. februar kl. 19.00 i HTC.     /ib
 

     1.

Valg af dirigent

Henning Mortensen valgt. Henning konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Der var ingen indvendinger mod dagsordenen.

 

2.

Formandens beretning

Grete fremlagde formandsberetningen. Beretningen blev godkendt med applaus. 

3.

Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab

Otto fremlagde regnskabet.

Regnskabet godkendt med applaus.

4.

Forslag fra lokalbestyrelsen

Ingen

5.

Eventuelle forslag fremsendt af lokalafdelingens medlemmer

Der har været et forslag, men det er trukket tilbage.

6.

Valg af 4 medlemmer til bestyrelsen

På valg er:

Ruth Mortensen          modtager genvalg

Finn Schouw Jensen  modtager genvalg

Jens Steen Andersen modtager genvalg

John Christensen       modtager genvalg

 

Alle genvalgt med applaus.

7.

Valg af 2 suppleanter

Gunnar Holm             modtager genvalg

Lillian Jørgensen       modtager genvalg

 

Begge genvalgt med applaus.

NN8.

Valg af 2 revisorer

Jette Nielsen             modtager genvalg

Leif Thorenfeldt         modtager genvalg

 

Begge genvalgt med applaus.

9.

Eventuelt

Grete har været formand i 25 år og blev behørigt fejret med blomster og et gavekort. På foreningens vegne takkede Ruth Grete for den store arbejdsindsats, som Grete havde ydet gennem alle årene.

 

Generalforsamlingen med knap 100 deltagere (jeg talte til 97) indledtes med: ”Det er i dag et vejr....”

Efter en kort (ca. 30. min.) og vel gennemført generalforsamling var der et interessant foredrag af en meget vidende rejseleder Hanne Gundersen, som i ord og billeder gjorde os bekendte med, hvad vi, der skulle med på rejsen til Lapland, kunne forvente at opleve.

 Aftenen blev afsluttet med at synge ” Undre mig på, hvad jeg får at se….   .”

 Tilbage til:  Set & Sket.